Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en accepteert u het gebruik van cookies.

OK

Impressum

mibeTec GmbH

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Germany
Tel.: +49 (0) 800/162 35 09
Fax: +49 34954 247-27179

E-Mail: contact.mibetec@dermapharm.com
www.dermapharm.de

Rechtsvorm: GmbH
Plaats van vestiging: Sandersdorf-Brehna
Amtsgericht Stendal HRB 25027
Bedrijfsleider: Dr. Hans-Georg Feldmeier, Eylem Samland

Uitsluiting van aansprakelijkheid

mibeTec GmbH heeft de informatie die u op deze website aantreft, met professionele zorgvuldigheid naar eer en geweten samengesteld uit interne en externe bronnen. De inhoud van onze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie vormt op geen enkele wijze een vervanging voor een advies of behandeling door iemand met een medisch beroep. Wend u daarom tot een arts als u gezondheidsproblemen hebt of denkt die te hebben. De inhoud van www.herpotherm.eu kan en mag niet worden gebruikt voor het zelf stellen van diagnoses of voor het kiezen van behandelmethoden.

Noch mibeTec GmbH noch andere partijen die betrokken waren bij de bouw, vormgeving en terbeschikkingstelling van www.herpotherm.eu zijn aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, vervolgschade of andere schade op grond van bezoek, gebruik of ontbrekende gebruiksmogelijkheden van www.herpotherm.eu alsmede als gevolg van fouten of omissies in de inhoud.

Terbeschikkingstelling voor gebruik
Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van mibeTec GmbH. De toestemming voor het gebruik ervan staat onder het voorbehoud dat de copyright-notitie op alle kopieën staat, het gebruik van de informatie alleen voor persoonlijke doeleinden dient en er geen commerciële exploitatie plaatsvindt, de informatie op geen enkele wijze veranderd wordt en alle afbeeldingen op de website uitsluitend in combinatie met de bijbehorende tekst gebruikt worden.

Intellectueel eigendom
Alle productnamen, met hoofdletters geschreven of op een andere manier gekenmerkt op deze website, zijn merken van mibeTec GmbH, haar dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen. Ongeautoriseerd gebruik of misbruik van deze merken of van andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van de auteursrechten, merkenrechten en andere octrooirechten.

Door u ter beschikking gestelde informatie
De gebruiker van de website is volledig verantwoordelijk voor alle informatie die hij mibeTec stuurt, voor wat betreft inhoud, juistheid en dat er geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt. De gebruiker gaat ermee akkoord dat mibeTec deze informatie opslaat en voor statistische evaluaties of andere benoemde, zakelijke doeleinden gebruikt, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat die verder gaan dan bestandsgegevens of gebruiksgegevens in de zin van § 5 en § 6 TDDSG (Duitse wet inzake de gegevensbescherming van gebruikers van telediensten). mibeTec is met name bevoegd, de inhoud van dergelijke mededelingen, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die hierin aanwezig is, voor elk doel te gebruiken, inclusief het ontwikkelen, vervaardigen en/of op de markt brengen van producten of diensten, en deze informatie te reproduceren en onbeperkt voor derden toegankelijk te maken.

Foto-credits
kupicoo/iStock.com, rawpixel.com/shutterstock.com

Idee, ontwerp en realisering